Bản Xếp Hạng Chuyển Sinh

  Bảng Xếp Hạng Được Cập Nhật 60 Phút Lần

 • 1

  NV [#e0000ff#b#gf00ff0 Ki«u Như]

  CS 4377

 • 2

  NV [#b#ed12345#Y Vua Vét Máng]

  CS 3709

 • 3

  NV [#b#cDC4C18 Hoa Bï Ngạn]

  CS 3278

 • 4

  NV [#e0000ff#b#GMáuLạnh]

  CS 3012

 • 5

  NV [#e0090cc#bLñu Ðạn Lép]

  CS 2766

 • 6

  NV [#b#ed12345#YKë Vô Danh]

  CS 2042

 • 7

  NV [BäoNguLoz]

  CS 1867

 • 8

  NV [#g0f0ff0#bBăng Vương]

  CS 1854

 • 9

  NV [#b#e330033#gffb90f Tâm Tuệ]

  CS 1680

 • 10

  NV [#ea000ff#b Ngọc Tuyết Trinh]

  CS 1649