Đã thây đổi lại cách cộng điểm trong game

12:01 20-01-2020
Tin tức

Quý bằng hữu thân mến,

Nhầm an toàn cho hệ thống sẽ không cho phép cộng điểm ngoài website nửa 
Thây vào đó chúng ta sẽ cộng điểm trong game 1 cú click là 1k cho mỗi lần cộng
Xin trân trọng thông báo !!

 

Tổng quản thiên long kính bút !