Thiên Long 2.9 PK - Basic Game Play Online Private

Đua Top - Tài Phú - Chuyển Sinh

07:09 07-09-2019
Sự kiện

Quý bằng hữu thân mến,

🎢**DROP SERVER**
Hệ thống map phụ bản [Phiêu Miểu Phong] - Ngọc 9 + NL Chế Chiến Thần + Cường Hóa + Thông Thiên Linh Đan + Lệnh Bài VIP ( Dùng năng cấp VIP 1)
***BOSS Thế Giới**
Hệ thống boss kính hồ ( Lệnh Bài VIP + Ngọc 9 + Trang Bị Chiến Thần ( 20 phút ra 1 lần)
Hệ thống 3 boss hậu hoa viên (Lệnh bài VIP + Ngọc 9 + Trang Bị Chiến Thần + ) ( 40 phút ra 1 lần)
**BOSS Dã Ngoại***
Các map boss dã ngoại võ di + huyền vũ đảo + thương sơn thảo nguyên + rơi nguyên liệu chế chiến thần + ngọc 9 và 1 số item khác 
------------------------------------------
** Đua Top Chuyển Sinh**
Thời gian đua top trong vòng 3 ngày kể từ ngày bắt đầu open máy chủ [Giáng Long]
🎀TOP 1 : 1 Đặc Quyền VIP 2 + 300.000 Điểm Tặng + 1 Ám Khí VIP + Trùng Lâu Ngọc - Danh Hiệu [Cao Thủ Server]
🎀TOP 2 : 1 Đặc Quyền VIP 2 + 200.000 Điểm Tặng + 1 Ám Khí VIP + Trùng Lâu Giới - Danh Hiệu [Nhị Đại Cao Thủ]
🎀TOP 3 : 1 Đặc Quyền VIP 2 + 100.000 Điểm Tặng + 1 Ám Khí VIP + Trùng Lâu Liên - Danh Hiệu [Tam Đại Cao Thủ]

 

Tổng quản thiên long kính bút !