Vui lòng vào thư mục Game có AutoCongDiem mở lên chọn đến mục tiêu bắm F3 nó sẽ tự động cộng

 

Lưu ý không cộng nhiều quá vào thể lực max chỉ 1m9 để tránh âm point

 

Nếu bị âm point có thể liên hệ : http://fb.com/baoai2019 để được khắc phục