Tri ân người chơi mới vào game nhận ngay set khủng

11:01 01-01-2020
Tin tức

Quý bằng hữu thân mến,

  • Nhầm giúp cho server có nhiều người tham gia admin quyết định dành tặng tri ân cho người chơi mới bao gồm
  • Set Hoàng Kim
  • Ám Khí Hoàng Kim
  • Vũ Khí Train Nội Ngoại
  • 1.000.000 VPOINT - Khi Gia Nhập Môn Phái

 

Tổng quản thiên long kính bút !