Quay trở lại

Bản cập nhật mới nhất ver 2.9 Ver Auto Click + Auto Cong Diem
 
AUTO DÀNH CHO GAME

[Hướng dẫn sử dụng auto mới hoạt động]

Các bạn vào thư mục /bin/ ở client game và giải nén file game.rar hoặc tải ở đây linkdown

Sau đó bặt auto là sẽ dùng auto được bình thường

HongThoaAutoFree  http://hongthoaauto.com/HTAuto2.6_NEW.rar (Auto Miien Phi HongThoaAuto )

GAUTO   http://update.gameauto.net/downloads/GAuto_Auto_Setup.exe (Auto Tinh Phi GAUTO )

Bàn Long Kích - VPOINT - Tải Game